Какво представлява Декинг Система? 


Какво представлява Декинг Система?

Декинг системата се състои от следните основни елементи:

    ПОДЛОЖЕН ПРОФИЛ

Независимо дали декинга  е от WPC материал или от естествена дървесина, за изграждане на скара се използва задължително подложен профил (най-често с размер 400-600/600-600 мм). Подложният профил осъществява връзката между основата върху която се монтира и самите декинг настилки.

Правилното монтиране на подложния профил е най-съществената и трудна част от процеса на изграждане на декинг системата и неимоверно се изисква изключителна прецизност и внимание.

     ДЕКИНГ ПРОФИЛ

Самият декинг представлява видимата част на декинг системата. Могат да бъдат монтирани върху подложните профили които служат за скара посредством скоби за скрит монтаж при WPC декинга, и посредством специални винтове при декинг системите от естествено дърво.

    СВЪРЗВАЩИ (МОНТАЖНИ СКОБИ)

Декинг системите от  WPC и декинга от термодървесина притежават специално направени за тях скоби, позволяващи напълно скрит монтаж. Закрепването на декинг профила към подложната конструкция се осъществява посредством скоби в специално създадените за тази цел канали в декинга, които  не нарушават целостта на профилите.

    ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ