Неактуални цени в сайта decking-bg.eu 


Неактуални цени в сайта decking-bg.eu

Уважаеми клиенти,

Последните месеци бяха изключително динамични по отношение на цени на суровините и другите разходи съпътстващи производството на подови настилки и облицовки.

С добро планиране, до момента успявахме да задържим ценовите равнища без промени през летният сезон. За общо съжаление, цените на продуктите продължава да растат с всеки месец, което налага актуализиране на ценовата оферта за всички продукти.

Новите ценови условия ще влязат в сила от 01.09.2021 г. като ще бъдат коригирани в сайта поетапно. 

За актуални цени използвайте формата за запитване в сайта или на имейл.