Инструкции за монтаж на декинг от масивно дърво

 • 1. Подготовка

  Изкопава се дупка със съответната големина и дълбочина около 15-20 см. За по-добър дренаж се препоръчва около 15 см дебелина слой от чакъл и върху него 5 см пясъчен слой, за да може да се направят бетоновите плочи на фундамента.

 • 2. Фундамент

  За да е стабилен фундаментът , трябва да се направят бетонови плочи с площ размери 30х30см и дебелина 4см, които трябва да имат лек наклон, за да може да се оттича водата. Разстоянието между тях не трябва да надвишава 50 см.

 • 3. Носеща конструкция

  За носеща конструкция се използват специални профили от тиково дърво, когато настилката е от екзотична дървесина. За настилка от сибирска лиственица или термодърво, се препоръчват вакуумно импрегнирани иглолистни профили.

 • 4. Преди монтажа

  Декинг дъските трябва да се пробият , преди захващането с винтове към носещата конструкция и да се остави фуга от поне 8 мм от стената или борда на декинга, като монтажа започва от къщата навън.

 • 5. Монтаж

  Дъските се монтират с фуга от 6-8 мм. Най-добре е да се ползва разделител, за да може разстоянието да е еднакво. Дъските се закрепват към носещата конструкция посредством два неръждаеми винта на всеки подложен профил.

 • 6. Оформяне на кантовете

  За оформянето на кантовете може да се използват различни варианти.Отсjрани може да се заковат дъски от самия декинг. Оформление с декоративен камък също би било много атрактивно. При това е много важно да се остави разстояние от около 2 см от декинга.

Съществуват два начина за закрепване на декинга към носещата конструкция със скрит и видим монтаж.

Видим монтаж

За видим монтаж се използват винтове от неръждаема стомана. Препоръчва се предварителното разпробиване за да се избегне напукването на съските.

Препоръчително е използването на пластинки между дъската и носещата конструкция, за да се избегне директния контакт дърво-дърво.

Скрит монтаж

Поради естеството на всеки един материал, препоръчваме да се прави скрит монтаж само на композитния декинг и термодървото. Това се обуславя от факта, че екзотичната дървесина, поради голямата си плътност променя много своите дименсии и скрития монтаж посредством скоби представлява предпоставка за големи проблеми по време на експлоатационния цъкъл.