Инструкции за монтаж на декинг
от масивно дърво.

1. Подготовка

Изкопава се дупка със съответната големина и дълбочина около 15-20 см. За по-добър дренаж се препоръчва около 15 см дебелина слой от чакъл и върху него 5 см пясъчен слой, за да може да се направят бетоновите плочи на фундамента.

2. Фундамент

За да е стабилен фундаментът , трябва да се направят бетонови плочи с площ размери 30х30см и дебелина 4см, които трябва да имат лек наклон, за да може да се оттича водата. Разстоянието между тях не трябва да надвишава 50 см.

3. Носеща конструкция

За носеща конструкция се използват специални профили от тиково дърво, когато настилката е от екзотична дървесина. За настилка от сибирска лиственица или термодърво, се препоръчват вакуумно импрегнирани иглолистни профили.

4. Преди монтажа

Декинг дъските трябва да се пробият , преди захващането с винтове към носещата конструкция и да се остави фуга от поне 8 мм от стената или борда на декинга, като монтажа започва от къщата навън.

5. Монтаж

Дъските се монтират с фуга от 6-8 мм. Най-добре е да се ползва разделител, за да може разстоянието да е еднакво. Дъските се закрепват към носещата конструкция посредством два неръждаеми винта на всеки подложен профил.

 

6. Оформяне на кантовете

За оформянето на кантовете може да се използват различни варианти.Отсjрани може да се заковат дъски от самия декинг. Оформление с декоративен камък също би било много атрактивно. При това е много важно да се остави разстояние от около 2 см от декинга.

Съществуват два начина за закрепване на декинга към носещата конструкция със скрит и видим монтаж.

Видим монтаж

За видим монтаж се използват винтове от неръждаема стомана. Препоръчва се предварителното разпробиване за да се избегне напукването на съските.

Препоръчително е използването на пластинки между дъската и носещата конструкция, за да се избегне директния контакт дърво-дърво.

Скрит монтаж

Поради естеството на всеки един материал, препоръчваме да се прави скрит монтаж само на композитния декинг и термодървото. Това се обуславя от факта, че екзотичната дървесина, поради голямата си плътност променя много своите дименсии и скрития монтаж посредством скоби представлява предпоставка за големи проблеми по време на експлоатационния цъкъл.